Pernille Jul Skovby.

Jeg er uddannet ergoterapeut fra Københavns Ergoterapeut skole (nu Metropol) i 1998 og er autoriseret ergoterapeut. Jeg har en efteruddannelse i neuroaffektiv udviklingspsykologi fra Susan Hart og har desuden løbende uddannet mig bredt og taget kurser inden for diverse ergoterapeutiske behandlingsmetoder.


Jeg har mere end 20 års erfaring i det ergoterapeutiske arbejde med børn og deres familier. Gennem tiden har jeg specialiseret mig indenfor sansemotorik og sanseintegration, samt mundmotorik og spiseproblematikker.


Jeg har desuden erfaring i arbejdet med adoptivbørn og deres familier. Her kan behandlingen bla. bestå i at arbejde med den kropslige tilgang til barnet ifht. relationsdannelse og tilknytning.


De sidste 10 år har jeg derudover afholdt kurser, primært inden for sanseintegration.