Pernille Jul Skovby.

Jeg er uddannet ergoterapeut fra Københavns Ergoterapeut skole (nu Metropol) i 1998 og er autoriseret ergoterapeut. Jeg har en efteruddannelse i neuroaffektiv udviklingspsykologi fra Susan Hart og har desuden løbende uddannet mig bredt og taget kurser inden for diverse ergoterapeutiske behandlingsmetoder.


Jeg har mere end 20 års erfaring i det ergoterapeutiske arbejde med børn og deres familier. Gennem tiden har jeg specialiseret mig indenfor sansemotorik og sanseintegration, samt mundmotorik og spiseproblemer.


Jeg har desuden erfaring i arbejdet med adoptivbørn og deres familier. Her kan behandlingen bla. bestå i at arbejde med den kropslige tilgang til barnet ifht. relationsdannelse og tilknytning.


De sidste 10 år har jeg derudover afholdt kurser, primært inden for sanseintegration.
Jeg er medlem

af ergoterapeut

foreningen

Copyright © Alle rettigheder forbeholdes