Ydelser


Hvornår kan det være relvant at kontakte en ergoterapeut?

Sansemotorik og

sanseintegration


Det kan typisk se sådan ud:


 • Barnet virker stresset
 • Barnet kan have svært ved at danne relationer, eller at blive i dem
 • Barnet havner ofte i konflikter
 • Barnet er motorisk uroligt
 • Barnet er meget styrende i legen med andre børn
 • Barnet har opmærksomheds- vanskeligheder (let afledelig)
 • Barnet kan have svært ved indsovning
 • Barnet bliver let irritabel
 • Barnet er lydfølsom
 • Barnet udviser taktil skyhed (tøj der genrer, mærker i tøjet)
 • Barnet udviser meget svingende præstation
 • Barnet søger væk når der er meget stimuli (eks. til børnfødselsdage, store forsamlinger m.m.)


Et barn med sanseintegrations- vanskeligeheder, har ikke nødvendigvis alle de ovennævnte udfordringer.


Det kan være en god ide at få udarbejdet en sanseprofil på barnet. Det kan give et bedre billede af, på hvilke områder barnet over- eller understimuleres. Herigennem er det lettere at målrette indsatsen og formidle udfordringerne til omsorgspersonerne omkring barnet. Eks.pædagoger, lærer osv.
Mundmotoriske- og spiseudfordringer


Det kan typisk se sådan ud:


 • Ammeproblemer
 • Barnet kan have svært ved at gå fra bryst til skemad
 • Barnet kan kløjs i maden og få opkast fornemmelser ved fast føde
 • Barnet udviser en udpræget kræsenhed
 • Barnet fravælger mad med en bestemt struktur


Spisevanskeligheder kan både skyldes mundmotoriske udfordringer, men det kan også ses som en del af en sanseintegrationsproblematik. 

Endelig kan det ses i forbindelse med at barnet og familien har fået indarbejdet et uhensigtsmæssige raktionmønstre. Jeg kigger på om der er tale om et stramt tungebånd, og arbejder bl.a. udfra OMFT og SOS approach to feeding principperne i mine behandlinger. 

Min tilgang til behandling af spiseproblematikker er nænsom og med den største respekt for barnet og dennes udfordringer.

    SpædbørnDet kan typisk se sådan ud:


 • Barnet virker utilfreds, og er meget grædende
 • Barnet gylper meget
 • Barnet vil ikke ligge på maven, og virker smertepræget maveliggende
 • Barnet har en farvorit side som det drejer hovedet i mod
 • Barnet ligger “Bananformet”, når det lejres på ryggen


 Mange børn kan fødes med en låsthed i      nakken. Det kan oftes manipuleres på plads

ved en enkelt behandling. Herefter er det vigtigt at vedligeholde symmetrien.


I enkelte tilfælde er der behov for, at barnet skal  til behandling hos enten kiropraktor eller en osteopat.